SPEELSCHEMA'S & REGLEMENT
Speelschema's

Zondag 9 juni - zondag 23 juni

Reglement

.

BIJZONDERE WEDSTRIJDBEPALINGEN

Tennisclub Lonneker, Groeneveld | Semmekrot Sponsortoernooi 2019

 

 

1.     Het TC Lonneker  Sponsortoernooi   is een teamtoernooi bestaande uit  dames-, heren-, en gemengde teams.

 

2.     De wedstrijden worden gespeeld volgens de algemene regels van de K.N.L.T.B.

 

3.     De deelnemers mogen van 9  t/m 23 juni 2019 niet deelnemen aan een ander KNLTB-toernooi., ook niet als u  de week van dat andere toernooi niet speelt bij het sponsortoernooi.

 

4.     Men dient bereid te zijn eventueel bij kunstlicht en/of bij slechte

 

5.     weersomstandigheden in een tennishal te spelen (In de hal is het spelen op schoenen met een gladde zool verplicht). Indien mogelijk kan een partij bij slecht weer verplaatst worden naar een  door  de wedstrijdleiding   te bepalen tijdstip en locatie.

 

6.     Iedere deelnemer dient tenminste 15 minuten voor de geplande aanvang van de partij aanwezig te zijn en zich melden bij de wedstrijdleiding.

 

7.     Indien enige speler later dan 15 minuten na de geplande tijd arriveert, kan de wedstrijdleiding  besluiten om  de eerste set van de betreffende partij voor zijn team als verloren te beschouwen (6-0), en dan mag alleen de 2e set nog gespeeld worden.

 

8.     De factuur van het sponsortoernooi dient 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn, doch in ieder geval voor aanvang van het toernooi.

 

9.     Bij te weinig  inschrijvingen in een categorie kan de wedstrijdleiding besluiten deze categorie te laten vervallen, dan wel de inschrijvingen in een hogere categorie in te delen.

 

10.  Deelnemers in de categorieën 5/6/7/8 moeten in het jaar van het sponsortoernooi 21 jaar zijn of worden. Voor deelnemers in de categorieën 2/3/4 geldt een minimum leeftijd van 17 jaar.

 

11.  De indeling van een deelnemend team wordt bepaald door de speler met de hoogste dubbelspeelsterkte binnen het team.

 

12.  Elke deelnemer mag slechts op één deelnemerslijst voorkomen en kan dus maar in één team meespelen.

 

13.  Men mag in een partij alleen spelers opstellen die op de (volledig  ingevulde) deelnemerslijst staan. Tot en met de laatste wedstrijd die een team speelt in de poulefase mogen  er extra spelers worden aangemeld. Daarna niet meer. Indien een speler niet op de spelerslijst vermeld staat, zal hij op de betreffende dag zijn spelerspas van de KNLTB moeten tonen aan de wedstrijdleiding. 

 

14.  Indien in het afvalsysteem maximaal drie spelers van een team overgebleven zijn, kan er een verzoek worden gedaan aan de wedstrijdleiding om eventueel een andere speler in te zetten. De speelsterkte van de eventuele vervanger dient gelijk of lager te zijn dan degene waarvoor hij/zij invalt.

 

15.  De teams dienen zelf te controleren of al hun spelers op de deelnemerslijst staan. Als ze niet op de deelnemerslijst vermeld staan (ook al zijn ze wel aangemeld) kunnen ze na de poulefase niet opgesteld worden.  In alle gevallen beslist de wedstrijdleiding in deze of vergelijkbare situaties.

 

16.  In de poule:

(a)   Dames categorie; de wedstrijden bestaan uit het spelen van twee, drie of vier damesdubbels.

(b)   Heren categorie; de wedstrijden bestaan uit het spelen van twee, drie of vier herendubbels.

(c)   Gemengde categorie; de wedstrijden bestaan uit het spelen van één damesdubbel, één herendubbel en één of twee gemengd dubbels.

(d)   Indien een poule, door wat voor omstandigheden dan ook, niet compleet is, vervallen de wedstrijden van het ontbrekende team.

 

17.  In de gemengde categorieën is bij iedere wedstrijd: de eerste partij de damesdubbel; daarna volgt de herendubbel en als laatste de gemengd dubbel wedstrijd(en). De onderlinge wedstrijd wordt dus altijd afgesloten met het gemengd dubbel (of bij 4 partijen de 2 gemengd dubbels).

         

18.  Opstelling binnen een team: Binnen één wedstrijd dienen alle twee, drie of vier dubbelcombinaties verschillend te zijn. Elke speler binnen het team mag in  één wedstrijd (3 of 4 partijen) niet vaker dan twee keer opgesteld  worden. Een speler uit een team mag in een wedstrijd met 2 partijen maximaal 1 keer opgesteld worden

 

19.  Spelers die tijdens een partij geblesseerd raken, mogen tijdens die partij niet vervangen worden. Ook al zijn beide teams het eens over het vervangen van een geblesseerde speler, zal de uitslag verwerkt worden alsof de partij niet is uitgespeeld.

 

20.  Is er al een volledige set gespeeld, blijft de uitslag van die gespeelde set gewoon gehandhaafd. De set waarin een speler geblesseerd opgeeft, wordt als verloren beschouwd.

 

21.  ALLE spelers MOETEN in de polo van hun sponsor spelen. Deze worden door de sponsortoernooicommissie aan alle teams uitgereikt.

 

22.  Er mag NIET gespeeld worden in een verknipte polo.

 

23.  Heeft men de polo van de sponsor niet bij zich is, men VERPLICHT een vervangende algemene polo op te halen bij de wedstrijdleiding en deze tijdens de partij te dragen.

 

24.  Bij het opstellen van een niet-reglementaire speler wordt de uitslag van de partij omgezet in 6-0/6-0 verlies. Dit kan ook op ieder moment achteraf gebeuren.

25.  Andere onrechtmatigheden in de opstelling, opgegeven speelsterktes en andere fouten, kunnen bestraft worden met set verlies, verlies teamwedstrijd of zelfs  uitsluiting van het toernooi, al naar gelang de aard van de onrechtmatigheid.

 

26.  Partijen kunnen NIET worden verplaatst. Tijden vermeld in het wedstrijdboekje zijn bindend (behoudens druk- en/of zetfouten).

 

27.  Uitzondering: bij slechte weersomstandigheden kan de wedstrijdleiding besluiten een partij te verplaatsen.

 

28.  Duur van de wedstrijd:

(a)     In alle categorieën worden er binnen één wedstrijd 2,  3 of 4 partijen gespeeld. Per partij wordt gespeeld om twee sets (geen 3e set; tenzij het de beslissende laatste partij is en de stand gelijk na deze partij).

(b)     Tot en met de kwartfinale wordt, bij een gelijke stand na de wedstrijden, een super tie-break gespeeld. Vanaf de halve finale wordt hiervoor een volledige 3e set gespeeld.

(c)      Elke gewonnen set geeft één punt. Per  teamwedstrijd zijn er maximaal vier, zes of acht punten te behalen.

(d)     Alle poulewedstrijden dienen gespeeld te worden. Bij opgave vooraf van één

(e)     van de partijen uit een teamwedstrijd kan de wedstrijdleiding beslissen om de gehele teamwedstrijd als verloren te beschouwen (4, 6 of 8 keer 6-0).

 

29.  Wanneer heeft een team gewonnen?

Bij winst van een poulewedstrijd ontvangt het winnende dubbel  twee wedstrijdpunten. Bij een gelijke stand  in sets levert dit beide dubbels  één wedstrijdpunt op. Bij verlies in een poulewedstrijd ontvangt het verliezende dubbel  geen wedstrijdpunten.

Het team met de meeste wedstrijdpunten (= gewonnen sets) is winnaar van de poule.

        

Is aan het eind het totale aantal wedstrijdpunten in een poule gelijk (twee of meer teams hebben een gelijk aantal wedstrijdpunten), dan wordt de onderlinge volgorde achtereenvolgens als volgt vastgesteld:

(a)      Door vergelijking behaalde wedstrijdpunten in onderling gespeelde wedstrijd(en).

(b)      Vergelijking van het  setsaldo in de onderling gespeelde wedstrijd(en).

(c)      Vergelijking van het setsaldo inclusief de resterende wedstrijden in de poule.

(d)      Wanneer ook dan geen beslissing volgt wordt het gamesaldo vergeleken

d.w.z. de verschillen tussen gewonnen en verloren games in de onderlinge wedstrijd(en).

(e)      Wanneer op grond van stap a, b, c en d de volgorde slechts gedeeltelijk

kan worden vastgesteld (dus twee i.p.v. één team), dan dient voor deze teams weer met stap a te worden begonnen.

(f)       Is dan ook geen volgorde vast te stellen dan beslist het lot.

 

In alle categorieën gaan de teams over naar het tournament. Voor zover mogelijk, speelt  de winnaar uit een poule tegen de laagst geëindigde uit een andere poule, of worden er kruisfinales gespeeld. De winnaar van een poule kan ook een bye krijgen. In categorieën met slechts één poule worden kruisfinales gespeeld.

 

30.  Teamopstelling bij de finalewedstrijden:

Bij de zestiende en achtste finale bestaat een wedstrijd uit twee of drie partijen (voor opstelling zie punten 16, 17 en 18).

(a)   Een speler uit een team mag in een wedstrijd met 2 partijen maximaal 1 keer opgesteld worden.

(b)   Bij de kwart en halve finale bestaat een wedstrijd uit  drie partijen (voor opstelling zie punten 16, 17 en 18).

(c)   Bij de finale bestaat een wedstrijd uit vier partijen. In de GD bestaat de wedstrijd uit 1 damesdubbel, 1 herendubbel en 2 gemengde dubbels (voor opstelling zie punt 17+18).

(d)   Vanaf de achtste finales wordt er eveneens  gespeeld om twee sets van zes games. Wanneer de stand gelijk is:

i.    2-2 in sets,

ii.   3-3 in sets,

iii   4-4 in sets,

wordt er door het laatst op de baan staande dubbel  tot en met de kwartfinales een super tiebreak gespeeld.

In de halve finale en de finale wordt bij een gelijke stand een volledige 3e set gespeeld. De wedstrijdleiding kan omwille van de planning en/of tijdgebrek besluiten om ook in de halve finale of finale te kiezen voor een super tiebreak in plaats van een volledige 3e set.

 

(e)   Bij tijdgebrek kan de wedstrijdleiding poule- en finalewedstrijden verkorten dan wel laten vervallen.

 

(f)     Waar speler(s)/deelnemer(s)/hij vermeld staat, kan tevens speelster(s)/ deelneemster(s)/zij worden gelezen.

 

(g)   In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.

 

In verband met de toernooibezetting en de daaruit voortvloeiende krappe planning verzoeken wij u dringend 15 minuten voor aanvang van de partij aanwezig te zijn en u te melden bij de wedstrijdleiding. Tevens mag u niet langer dan 5 minuten inspelen.

 

 

Bondsgedelegeerde:

Dhr. J.H.A. van der Beek

 

Vereniging Toernooi Leider:

Peter Scholten Linde (tel: 06-53166044)